Counseling en coaching

Counseling brengt oplossingen.

Counseling is een resultaatgerichte, praktische, laagdrempelige vorm van begeleiding waarbij u wordt begeleidt bij het vinden van een bij u passende oplossing van een moeilijkheid die u als last ervaart.

Coaching maakt bewust.

Coaching is een begeleidingsmethode voor wie middels verdieping meer kwaliteit wil gaan leveren.

Middels coaching

  • wordt u helder wat u beweegt; wat uw visie, waarden en normen zijn
  • ontdekt u over welke nog niet ontwikkelde talenten u beschikt en leert u deze aan te gebruiken.
  • wordt u zich bewust wat de effecten van uw gedrag zijn op de ander, en op uw eigen ontwikkeling, en leert hier waar nodig verandering in aan te brengen.

Een individueel counseling of coaching gesprek duurt een uur en kost € 86,45 per gesprek.

 

Voor informatie of aanmelding voor een intake-gesprek kunt u mailen naar:

M info@zorgvoorzorgenden.nl
T 024-3586117