Lezingen

Omgaan met pubers.

Een puber vraagt een andere benadering dan een jong kind of een volwassene.
Voor een hulpverlener die met pubers werkt is inzicht in de neurologische, en de daarmee samenhangende  psychische en gedragsmatige veranderingen van pubers onmisbaar.
Deze lezing geeft inzicht in wat maakt dat een puber doet zoals hij doet, wat het verschil is tussen een jongere in het begin van de puberteit en een gevorderde puber en bovenal; wat wel en juist niet raadzaam is in de respectvolle bejegening van volwassenen naar pubers.

De lezing duurt 2,5 uur. De kosten zijn per persoon € 50,-  en is bedoeld voor hulpverleners en vrijwilligers die met jongeren in de puberteit werken.

Omgaan met mensen die een verlies hebben geleden

Wanneer wij iemand of iets verliezen waaraan we waren gehecht laat dat een wond achter die moet helen. Dat helen noemen we rouwen. Het proces van rouw kan op een gezonde wijze verlopen en er kunnen zich problemen in voordoen waardoor het proces stagneert. Deze lezing geeft u inzicht in; het psychische proces dat wij ondergaan als wij definitief moeten loslaten; hoe mensen een definitief wegvallen van een dierbare, van hun gezondheid of van werk dat hen lief was verwerken; waaraan zichtbaar is  of er sprake is van gezonde rouw of een gestagneerd proces en wat omgeving kan doen om een medemens in rouw te steunen, wat is helpend en wat, hoe goed bedoeld, juist niet.

De lezing duurt 2,5 uur. De kosten zijn per persoon € 50,-  en is bedoeld voor hulpverleners en vrijwilligers.

 

Voor informatie of aanmelding voor een intake-gesprek kunt u mailen naar:

M info@zorgvoorzorgenden.nl
T 024-3586117