Teamsamenwerking en teamdynamiek

Soms loopt het niet (meer)  in een team. Waar saamhorigheid en enthousiasme wenselijk zouden zijn, vinden we disharmonie en onbetrokkenheid. Men moppert op elkaar of op ‘de organisatie’ en de kwaliteit van de uitvoering van de gezamenlijke taak raakt onontkoombaar in het gedrang.

Soms echter is de sfeer in een team juist heel prettig en lukt het toch niet om met elkaar de gestelde doelen te realiseren.

Waar ligt dat aan en hoe zijn problemen in de samenwerking van een team te voorkomen of verhelpen?

In deze training krijgt u inzicht in de onderliggende dynamieken  die bepalend zijn voor het functioneren van een team.

U leert uw team zo te begeleiden dat de kwaliteiten van de teamleden tot hun recht komen en ten gunste van de uit te voeren taak kunnen worden benut .

In deze training leert u oa:

  • wat teamdynamica is.
  • welke aspecten van invloed zijn op het functioneren van een team
  • wat kenmerken zijn van stagnaties binnen de ontwikkeling van een team.
  • wat oorzaken kunnen zijn van problemen binnen de taakuitoefening van een team.
  • hoe u de samenhang tussen de onderliggende dynamiek van deze problemen in kaart kunt brengen
  • hoe u het team kunt begeleiden naar een inspirerende, doeltreffende samenwerking.

In deze training wordt geoefend aan de hand van praktijksituaties zodat u de theorie direct leert toe te passen.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk 2,5  uur. De kosten zijn per persoon € 500,- inclusief lesmateriaal. Na afloop ontvangt u het certificaat van Zorg voor Zorgenden

De training is bestemd voor leidinggevenden.

Voor informatie of aanmelding voor een intake-gesprek kunt u mailen naar:

M info@zorgvoorzorgenden.nl
T 024-3586117